addysgu heddwch: Fersiwn Cymraeg

addysgu heddwch: ail argraffiad

Yn adeiladu ar lwyddiant rhyfeddol yr argraffiad cyntaf, mae Rhwydwaith Addysg Heddwch yn falch iawn i gyflwyno ail argraffiad Addysgu Heddwch wedi’i ddiwygio a’i adnewyddu ar gyfer 2016.

Yn Addysgu Heddwch fe gewch ddeg gwasanaeth, gweithgareddau pellach, adnoddau, gweddïau, a myfyrdodau ar heddwch ac hyrwyddo heddwch i blant rhwng 5-12 oed.

Mae’r flwyddyn ysgol yn llawn cyfleoedd i ddefnyddio’r pecyn, o ddiwrnod Cofio Dros Heddwch (11 Tachwedd), i hedfan barcud ar gyfer Nao Roz (21 Mawrth), neu adlewyrchu ar brofiadau’r heddychwr o Awstria Franz Jägerstätter (21 Mai). Bydd Addysgu Heddwch yn sicrhau fod heddwch yn thema allweddol yn addysg ein plant ac yn eich helpu i ddathlu heddwch a heddychwyr yn eich ysgol.

Mae’r adnodd cyfan ar gael i’w larlwytho isod. Gellir cael copïau caled o Addysgu Heddwch o’r Rhwydwaith Addysg Heddwch am £5. Cysylltwch â ni.

Lawrlwythiadau

Pecyn Llawn Addysgu Heddwch

GWASANAETHAU UNIGOL

Cofio dros heddwch

Sioe sleidiau: Cofio dros heddwch

Y dull di-drais ar waith: tŷ Mama Zepreta

Sioe sleidiau: Y dull di-drais ar waith

Rydym i gyd yn byw o dan yr un awyr las

Sioe Sleidiau: Rydym i gyd yn byw o dan yr un awyr las

Beth yw heddwch?

Sioe sleidiau: Beth yw heddwch?

Meddyliwch cyn gweithredu: chwedl Beddgelert

Datrys gwrthdaro: Stori y ddau ful

Masg Mul

Y Cadoediad Nadolig

Pwysigrwydd Anuffudd-dod

Rhwystrau i Heddwch

Sioe sleidiau: Rhwystrau i Heddwch

Sadako a’r mil o grehyrod

DOGFENNAU ERAILL

Cyflwyniad – Creu ysgol mwy heddychlon – Camau nesaf

Calendr heddwch

Gweddïau a myfyrdodau ar heddwch